Sakliste ekstraordinært årsmøte ST&IL 10.08.2023

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 10. Aug 2023

Sakliste for ekstraordinært årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

10.08.2023 kl.19:00 

Under følger saklista for det ekstraordinære årsmøtet:

Sak 8: Val av styreleiar.
Sak 9: Val av valnemd.


Sak 8: 

Val av styreleiar. Styrets innstilling er at Marie Renate Haugen vert ny styreleiar for Stryn turn og idrettslag. 


Sak 9: 

Val av valnemd. Styrets innstilling er at Olav Tenden og Torfinn Moen blir valnemd for Stryn turn og idrettslag. 


Ved spørsmål om årsmøtet, kan Jenny Staalnacke kontaktast på 91690965. 
Val av ny styreleiar 10.august

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 23. Jun 2023

Forlenga årsmøte den 29.juni vert avlyst, og avløysast av ekstraordinært årsmøte den 10.august der ein skal velje ny styreleiar. 
Årsmøte Stryn T&IL 13.juni i basishallen kl.19:00

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 26. Mai 2023

Det vert årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag 13.juni 2023 kl. 19:00 i basishallkaféen. 

SAKER

  1. Godkjenne dei stemmeberettiga
  2. Val av dirigent, sekretær (er), samt 2 representantar til å skrive under protokollen
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2022
  5. Behandle idrettslagets reknekap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
  6. Behandle forslag og saker 6.1. Nøkkelfordeling knytt til kostnadar ved kjøp av areal sør for basishallen
  7. Fastsette medlemskontingent 2023
  8. Behandle idrettslagets budsjett 2023
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  10. Val (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-21 – stemmegivning)

Styret ber om forståing for at årsmøtet har vorte forsinka, grunna avventing rekneskap. 

Gjennom å ta årsmøtet no og med kort frist, vonar vi fleire ser verdien av at vi blir ferdige med årsmøtet før sommaren.   

Vedlegga til årsmøtet ligg tilgjengeleg på nett i denne lenka : vedlegg_årsmøte_ST&IL2023

Mvh

Styret

ÅRSMØTET I KVELD ER UTSETT

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 28. Mar 2023

Styret i ST&IL må diverre utsetje kveldens årsmøte grunna uferdig årsrekneskap. 

Ny innkalling kjem. Vi takkar for forståinga. 


Vedlegg til årsmøte ST&IL 2023

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 23. Mar 2023

Hei! 

Styret har samla årsrapportene frå gruppene og budsjett i ei mappe som er open for alle. 

Vi oppdaterer mappa etterkvart som vi får inn alle årsrapportene. 

Her finn du årsrapportene. 


Vennleg helsing styret