Innkalling til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag

Postet av Stryn Turn og Idrettslag den 2. Mar 2023

Til medlemmar i Stryn Turn og Idrettslag                Stryn, 2.mars 2023

Innkalling til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag 2023

Styret innkallar herved til årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag. 

Vi er klar over at årsmøteinnkallinga kjem to dagar seinare enn NIFs lovnorm tilseier. Vi har snakka med NIF, og årsmøtet kan godkjenne innkallinga på tross av forseinking. 

Årsmøtet avholdast 28.03.2023 kl.19:00 på kaféen i Basishallen ved Stryn Stadion.

Saker som eit medlem ønskjer behandla på årsmøtet, må sendast styret seinast 13.mars til elsejen@gmail.com. Det ønskast at vedlagte mal brukast til dette, sjå vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemma seinast éi veke før årsmøtet på stryn turn og idrettslag sine nettsider : www.stryntil.no

For å ha stemmerett og kunne velgast til verv må ein ha vore medlem av Stryn Turn og Idrettslag i minst éin månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdast, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til Stryn Turn og Idrettslag. Alle medlemmar har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte samt reglar om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå NIFs lov. Ved spørsmål som gjeld årsmøtet, kan Jenny Staalnacke kontaktast på elsejen@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig helsing

styret  

 

 

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022]

 

 

 

MAL FOR INNSPEL TIL ÅRSMØTE : 

Forslag til årsmøte i:                   [navn på idrettslaget og årstall]

Frå:                                                    [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                           [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 

 

 

[Sted og dato] 

 

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.